Du skal logge ind for at skrive en note

I kapitel 8. Publisher gennemgår jeg forskellige grafiske aspekter af Publisher.

Kapitel 9. Tal og organisationsdiagrammer handler om, hvordan du kan bruge Excel til at lave diagrammer og f.eks. PowerPoint til at lave organisationsdiagrammer.

Kapitel 10. Kom i gang med GIMP giver dig en indføring i programmet GIMP. GIMP er et gratis program til professionel billedbehandling. GIMP er et alternativ til Photoshop. Du lærer, hvordan du grundlæggende arbejder med programmet.

I kapitel 11. Fritlægning i GIMP med Sakseværktøjet viser jeg en metode til at fritlægge motiver med fast kant. Det kan være f.eks. en bil. Når du laver brochurer, får du meget ofte brug for at fritlægge. Du kan kun lave meget simpel fritlægning i Office.

Kapitel 12. Fritlægning i GIMP med Markér efter farve-værktøjet giver en metode til at fjerne en baggrund i tilfælde, hvor Sakseværktøjet ville være meget besværligt. Et eksempel er, hvis du skal fritlægge et diagram fra Excel. Kapitlet viser også, hvordan du med Markér efter farve-værktøjet kan lave avanceret fritlægning.

Til sidst, i kapitel 13. Videre med GIMP, får du en række forskellige eksempler på, hvordan du kan bruge GIMP. Du lærer f.eks. at lave en skygge, at tage farveprøver og at tegne og bruge kurver.

Du skal logge ind for at skrive en note

De enkelte kapitler i øvelsesdelen af bogen er inddelt i 4 dele.

  1. Først en kort introduktion til kapitlet.
  2. Så kommer der en række eksempler. Mange af eksemplerne indeholder en video, hvor du kan se eksemplet i praksis.
  3. Efter kapitlets eksempler er der opgaver, der lægger sig tæt op af eksemplerne.
  4. Til sidst i kapitlerne er der cases, som går på tværs af eksemplerne.
Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761642332. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018